KARABÜK ŞİRİNEVLER İLKOKULU 4 - A SINIFI WEB SİTESİ
 
GÖNÜL ÇİÇEKLERİ
"sevginin ötesinde..."  
  ANA SAYFA
  ATATÜRK
  KARABÜK
  OKULUMUZ
  ÖĞRETMENİMİZ
  SINIFIMIZ
  ALBÜM
  GÖNÜL ÇİÇEKLERİ
  DOĞUM GÜNLERİ
  ETKİNLİKLERİMİZ
  SINIFIMIZIN YILDIZLARI
  HAFTALIK DERS PROĞRAMI
  100 TEMEL ESER
  2. SINIF DOSYASI
  BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
  => İlköğretim Haftası
  => Cumhuriyet Bayramı
  => Kızılay Haftası
  => Atatürk Haftası
  => Öğretmenler Günü
  => Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
  => 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  => Anneler Günü
  => 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  OYUNLAR
  AH BİR ÇOCUK OLSAYDIM...
  GENEL KÜLTÜR
  İL İL TÜRKİYE'M
  SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİM
  VELİLER İÇİN
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
."GÖNÜL ÇİÇEKLERİ" SAYFAMIZ YENİLENDİ... *************************************************************** DÜŞÜNCE VE ÖNERİLERİNİZİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE YAZABİLİRSİNİZ...NAME="aba_MediaPlayer">

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
 ( 23 Nisan )
 
 
 
 
KONUŞMA
23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutlarız.
Egemenlik yönetme yetkisidir. Ulusal egemenlik; yönetme yetkisinin ulusta olmasıdır. Osmanlı imparatorluğu döneminde egemenlik padişah­ta idi. Padişah ülkeyi dilediği gibi yönetirdi. imparatorluğun son yıllarında padişahlar rahatlarını düşündüler. Yurt bakımsız kaldı. Ülke sorunları yüzüs­tü bırakıldı. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başladı. Savaş dört yıl sürdü. Bizimle birlikte olanlar savaşta yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenil­miş sayıldık. Yurdumuz İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Padişah ve yandaşları ülkenin paylaştırılmasına ses çıkarmadılar.
Mustafa Kemal Paşa Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için İstanbul’dan Samsun'a 19 Mayıs 1919 günü geldi. Samsun'dan Amasya'ya, oradan Erzurum'a ve Sivas’a gitti. Sivas ve Erzurum'da kongreler topladı. Mustafa Kemal Paşa egemenliğin ulusta olduğuna inanıyordu. Bu inançla «Ulusu yine ulusun gücü kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir» diyordu. Yurdun dört bir yanından seçilip gelen temsilciler - milletvekilleri - Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplandılar.
İlk Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı yapı Ankara'da Ulus Alan'ından istasyona giden caddenin başındadır. Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olan bu yapı tek katlıdır. O yıllar ülkemiz yokluk yoksulluk içindeydi. Milletvekillerinin oturduğu sıralar bir okuldan getirildi. Meclis gaz lambası ile aydınlanıyor, soba ile ısınıyordu. Top seslerinin Ankara'da duyul­duğu zamanlarda bile meclis düzenli toplandı.
Ulusal Kurtuluş Savaşımızla ilgili bütün kararlar bu mecliste alındı. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde ulusumuz dünyaya Ulusal Kurtuluş Savaşı dersi verdi. Ezilen uluslara kurtuluş yolunu açtı. Bağımsızlık savaşının öncüsü olan kurtuluş savaşımız yeryüzünün öteki uluslarına örnek oldu.
23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet Meclisi'mizin toplandığı gündür. 23 Nisan, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Bu gün Milli Egemenlik Bayramı'mızdır.
23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine son yıllarda yabancı ulus­ların çocukları da katılmaya başlamıştır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. «Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.» diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da yurdumuz bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuş­malar yaparlar, şiirler okurlar. Gece fener alayları düzenlenir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı egemenliğin ulusta olduğu düşüncesinin kabul edildiği gündür. Çocuk bayramımızdır. Yarının büyükle­ri olan siz çocukların bayramıdır.
 
 
Sevgili Arkadaşlar;
23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür.. Atatürk, 23 Nisan gününü, bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir.
Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı’nın en ateşli günlerinde açıldı. Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu, düşmanlarımızın yurdumuzu paylaşmak için topraklarımıza nasıl saldırdıklarını ve Atatürk’ün Samsun’a, Amasya’ya Erzurum’a ve Sivas’a hangi zor şartlar altında gittiğini hepiniz biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk, düşmanı topraklarımızdan, ancak savaşarak atacağımıza inanıyordu. Bu nedenle, ülkemizin ileri gelenlerini bir meclis çatısı altında toplamak için var gücüyle çalıştı. 23 Nisan 1920 günü, Ankara’da ilk Meclis Toplantısı yapıldı. Padişah İstanbul’da, milletin vekilleri ise Ankara’daydı. Artık padişahın hiçbir etkinliği kalmamıştı. Çünkü bu millet, ulusal egemenliğini kazanmak istiyordu. Bütün kararları meclis veriyor ve padişahı devreden çıkarıyordu. Sonunda Kurtuluş Savaşımız kazanılmış, Ulusal egemenliğimiz ise padişahın elinden alınıp, milletimize verilmişti.
Ulusal kelimesi ulustan türemiştir. Ulus, aynı zamanda Millet kelimesinin de karşılığıdır. Aralarında dil, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanlar topluluğuna ulus, ya da millet diyoruz. Egemenlik ise; hâkim olma, yönetme gücünü elinde bulundurma anlamına gelir.
Öyleyse, Ulusal Egemenlik sözlerinden şunları anlayabiliriz; Ulusu meydana getiren insanların, yönetme yetkisini bütünüyle elinde bulundurması. Elbette ki, bir ulusu meydana getiren bütün fertlerin yönetici olması düşünülemez. Ulus, yani millet, yetkisini vekilleri aracılığı ile kullanmaktadır. Kim bilir belki de, gelecekte milletimiz, kendisine vekil olmak için bizlere de yetki verebilir.
Bu büyük bayram, hepimize kutlu olsun!..
 
23 NİSAN
23 Nisan 1920 günü. Büyük Millet Meclisi
 Ankara'da toplanarak ulusun egemenliğini
 ilan etmişti. O heyecanlı günü yaşamış olan
 bir büyüğümüz şunları anlatıyor :
O gün, şimdiki Ulus Meydanında bir tabur piyade sıralanmıştı. Askerlerin arkasında da Ankaralılar toplanmıştı.
Saat on dörtte, birkaç yüz kişilik bir kafile, başlarında Mustafa Kemal olduğu halde Taşhan'a iniyordu. Bu bir avuç insan, yok edilmek istenen bir ulusu kurtarmak için birleşmişlerdi. Hepsinin ümidi de Mustafa Kemal'de idi.
Büyük Millet Meclisi olarak kullanılacak taş binanın pencerelerine ufak bayraklar asılmıştı. Binada başka bir olağanüstü durum göze çarpmıyordu. Sağdaki küçük kapıdan, önce Mustafa Kemal, mebuslar içeriye girdiler. Bir koridoru geçtikten sonra sağdaki salona girdiler. Salonda tahta bir kürsü tam kapının karşısına konmuştu. Oturmak için de okul sıraları dizilmişti. Salonu ısıtmak için bir soba kurulmuştu. Sobada eğri büğrü bir kaç boru yükseliyordu. Tavanda da bir gaz lambası sallanıyordu.
Herkes yerine oturunca, Sinop mebusu olan yaşlı bir zat başkanlık kürsüsüne geldi. Meclisi açtı. Onun bu sırada yaptığı konuşma heyecanla dinlendi.
Meclisin ertesi günkü toplantısında, Mustafa Kemal, Mondros Mütarekesinden beri geçen olayları açıkladı. Bundan sonra Büyük Millet Meclisi'nin hak ve yetkilerini belirten bir teklifi Meclise sundu. Bunun kabul edilmesiyle Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kazandı. O günkü toplantıda Mustafa Kemal Birinci Başkan seçildi. Böylece Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu.
DOĞANKARDEŞ  Dergisi'nden
 
23 NİSAN
23 Nisan’ı biz,
Sevinçle bekleriz.
Bayrak, zincir, fenerle,
Sınıfları süsleriz.
 
Okullar tabur tabur,
Törenlere giderler.
Trampetler çalarak,
Yavrukurtlar geçerler.
 
Müsamere, oyunlar,
Şenletir bu haftayı.
Unutmayız hiçbir gün,
Şanlı büyük Ata’yı
Melahat UĞURKAN
EGEMENLİK BAYRAMI
Egemen bir milletin,
Coştuğu bir gündür bu.
Yurduma hürriyetin,
Koştuğu bir gündür bu...
 
Başımızda Atatürk,
Ülkümüz yüce Türklük,
Milletimin en büyük,
Sevdiği bir gündür bu...
 
Bugünleri gösteren,
23 Nisan'ı veren,
Büyük Atam diyor ki:
«Türk, çalış öğün, güven...»
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
23 NİSAN
Biz dünyaya gelmeden
Her yeri düşman almış.
Atatürk düşmanları,
Yurdumuzdan çıkarmış
 
23 Nisan günü
Meclis kuruldu diye,
Büyük bayram verilmiş
Çocuklara hediye.
 
Gülelim eğlenelim
Kutlayalım bayramı
Verelim hep el ele
Yükseltelim vatanı.
Melahat UĞURKAN
BİZİM BAYRAMIMIZ
Bize gelen bizim bayram.
Yükseldi bak ünümüz,
Yirmi üç Nisan bizim
En şerefli günümüz.
 
Al bayrağı açalım,
Gel gidelim törene
Bin teşekkür bizlere,
Bu günleri verene.
 
Bizim için harcanan
Boşa gitmez bu emek
Çünkü her Türk çocuğu
Yirmi üç Nisan demek
İ. Hakkı SUNAT
 
TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ
BENİM BAYRAMIM
İşte benim bayramım,
Sevinçten uçuyorum.
Sabah erkenden kalkıp
Okula koşuyorum.
        Bak elimde bayrağım
        Alana yürüyorum.
        Sevinçten uçacağım.
        Kendimi kutluyorum.
Sevinçten uçacağım,
Boşlukta duruyorum.
Hep onu anacağım,
Atama yürüyorum.
Hakkı ÇEBİ
  
Seneler kutlu bana,
Aylar umutlu bana.
Her an haykırıyorum :
Türk'üm ne mutlu bana.
Cesaretim candadır.
Şöhretim dört yandadır,
Benim bütün cevherim,
Nabzımdaki kandadır.
 
Tarihten eski yaşım, Harpte eğilmez başım, Toplar can yoldaşımdır, Silahlar arkadaşım.
İzmir benim, Van benim
Şeref benim, şan benim,
Kars, Erzurum, Erzincan,
Konya Ardahan benim.
Yurda nasıl doyarım?
Uğruna can koyarım,
Ona, bir yan bakanın,
Gözlerini oyarım.
 
Türk, dünyada bir tektir, Milletlere örnektir, Türklüğün meşalesi Asla sönmeyecektir.
Halil SOYUER
 
23NİSAN
Vatan tehlikedeydi; Atatürk karar verdi:
«Vatan kurtaracak yine millettir» dedi.
Ankara'da bir Meclis toplayıp kurmak için,
Günlerce, haftalarca, çalıştı, için için.
İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi,
Ankara'dan yükseldi Türk'ün gürleyen sesi.
Çocuklar! bayram yapın, sevinin ve haykırın,
Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın!
Çocuklar bilin ki siz koca bir cihansınız.
Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.
Doğan güneş sizindir yıldızla ay sizindir,
Artık vatan sizindir, artık saray sizindir.
Ey gül yüzlü çocuklar, gülün, koşun, ileri,
Hayatta durak yoktur; ya ileri ya geri.
Coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşınız!
Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız!
Temiz olsun kalbiniz, çelik olsun kolunuz!...
Şen olsun bayramınız, aydın olsun yolunuz!...
Neşenizle bu yurdu aydınlatın her zaman,
Sizindir bu ünlü gün, ünlü 23 Nisan.
23 NİSAN
23 Nisan...
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
     Eskiyi unut,
     Yeni yolu tut,
     Türklüğe umut,
      Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.
     Küçüksün bugün,
     Yarın büyürsün
     Her işte üstün
     Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.
Hasan Ali YÜCEL
HOŞ GELDİN 23 NİSAN
Günlerdir yolunu bekledik durduk.
Sen geleceksin diye çiçek açtı,
Bahçelerdeki bütün ağaçlar.
          Leylekler yuvalarına döndü
          Toprak ısındı, uyandı karıncalar.
          Çoluk çocuk yollara döküldü.
Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,
Bayraklarla süsleniyor balkonlar.
Caddelere taklar kuruluyor,
Bizim marşı çalıyor bandolar.
Nasıl sevinmeyelim geldiğine?
Okulda bayram, evde bayram,
Sokakta bayram...
          Hoş geldin, 23 Nisan!
          Sana gözlerimizden sevinç,
          Bahçelerimizden bahar getirdik
          Bari hemen bitivermese bu yolculuk.
          Seni kucaklamaya geliyor bugün,
          Köyler, şehirler dolusu çocuk.
Ş. Enis REGÜ
 
23 NİSAN
Egemenlik bizimdir,
Düğün şenlik bizimdir,
Bu esenlik bizimdir,
Geldi 23 Nisan
 
Coşalım, sevinelim,
Süslenip giyinelim,
Coşkuyla övünelim,
Geldi 23 Nisan
 
Bayrakları alalım,
Alanlara dalalım,
Hepimiz bir olalım,
Geldi 23 Nisan.
Hadi BESLEYİCİ
BİZİM BAYRAMIMIZ
Bu gelen bizim bayram,
Yükseldi bak ünümüz.
Yirmi Üç Nisan bizim
En şerefli günümüz!
 
Al bayrağı açalım,
Gel, gidelim törene.
Bin teşekkür, bizlere
Bugünleri verene.
 
Bizim için harcanan
Boşa gitmez bu emek.
Çünkü her Türk çocuğu
Yirmi Üç Nisan demek.
İ.Hakkı TALAS
23 NİSAN
23 Nisan geldi,
Dalgalansın bayraklar.
Bayramı ağaç bildi,
Kıpırdadı yapraklar.
 
Hakkındır güzel çocuk,
Oyna, sevin, hiç durma.
Şenlensin dört bir bucak
Çalınsın davul, zurna.
 
Tutuşalım el ele,
Bir yere toplanalım.
Ata’mızı bak hele,
Tekrar, tekrar analım.
Kıymetini kim bilmez
Eşsiz, güzel vatanın.
Ruhuna leke gelmez,
Bu toprakta yatanın.
 
Okulumuz süslensin,
Bayrağımız yükselsin.
Kore’deki şehitler,
Bugün bayrama gelsin.
 
Bakma küçük çağına,
Sen, kahraman bir ersin.
Tanrı, Türk çocuğuna
Çok bayramlar göstersin.
İbrahim CESUR
 
DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI
Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara’da buluştu,
Dünyanın çocukları.
       Her Yirmi Üç Nisan’da
       Tekrarlanır bu olay.
       Buluşma nedenini,
       Açıklamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.
       Dünyanın çocukları
       Yurdumuza koşuyor,
       Her Yirmi Üç Nisan’da
       Cıvıldaşıp coşuyor.
Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!
Altan ÖZYÜREK
EGEMENLİĞİN TADI
Bundan yıllar önce,
Talihimiz ters dönünce;
Soldurdular yurdumuzda
Açan bütün çiçekleri;
Önümüzde, ardımızda,
Uçan ölüm böcekleri.
       Kan rengindeydi ilkbahar,
       Bal yapamadı arılar.
       Kuş seslerinin yerine
       Top sesiyle yankılandı
       Yaslı bağlar, sisli dağlar.
İşte böyle bir sırada,
Atatürk’üm Ankara’da
Kurdu yeni bir hükümet.
Egemenliğin tadını,
Tattı o günden bu yana,
Tarihlerin ay yıldızı.
       Al bayrağında parlayan
       Düşmanın bile övdüğü,
       Türk adlı büyük millet.
M.Necati ÖNGAY
ÇOCUK BAYRAMI
Yirmi Üç Nisan bugün,
Çocuklara mutlu gün,
Sevinin, koşun, gülün,
Yirmi Üç Nisan bugün...
 
Tanrı seni korusun,
Yiğit Türk çocuğusun,
Ne hakan var, ne sultan,
Egemenlik ulusun...
 
Cana taze can katan,
Şirin yurdun hür vatan,
Dünya durdukça koru,
Damarında soylu kan...
 
Yurt çalışmak bekliyor,
Bilgi, âhlak bekliyor,
Şeref burcunda bizi,
Şanlı bayrak bekliyor...
Rifat GÖKÇEN
ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU...
Daha bir ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu.
Barışır artık kurt, kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu.
 
Düşler denizine doğru
Mutluluk, bir yelken açar.
Her yürek bir altın pınar,
Çocuklar kardeş oldu mu.
 
Dah bir ışıldar akarsu
Çocuklar kardeş oldu mu.
Kucaklaşır batıyla doğu,
Çocuklar kardeş oldu mu.
 
Ne açlık kalır, ne korku,
Korudaki fidanlar gibi,
Sevip sevip birbirini
Çocuklar kardeş oldu mu.
Tahsin SARAÇ
 
23 NİSAN
Bugün sen de bayrağım,
Daha şanlı dalgalan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan.
 
Bugün başta talihim
Ve milletim uyandı
Ankara’nın bağrında
Bir sönmez ateş yandı.
 
Aydınlattı yurdumu
Dağıldı alev alev
Bugün kalktı ayağa
Uyuklayan koca dev.
 
Bugün bana Ata’mdan
En büyük bir armağan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan...
İ.Hakkı TALAS
23 NİSAN
Nasıl sevinmez insan?
Bugün 23 Nisan.
Bak süslenmiş dört bir yan
Yaşasın 23 Nisan.
 
Millet meclisi kurduk
Düşmanı yurttan kovduk
Özgürlüğe kavuştuk
Yaşasın 23 Nisan.
 
Egemenlik ulusun
Sen bir Türk oğlusun.
Yurdumuzu korursun
Yaşasın 23 Nisan.
 
Bugün gençlik günüdür.
Türklerin düğünüdür.
Ulusumuzun ünüdür
Yaşasın 23 Nisan.
Sami TUNCA
ÇOCUK BAYRAMI
Gelin çocuklar gelin!
Bayramımız var bugün.
23 Nisan için,
Kuralım şenlik, düğün...
 
El ele tutuşarak,
Şarkılar söyleyelim,
Ellerimizde bayrak,
Sokak sokak gezelim.
 
Bugün çocuk bayramı
Bizlere değer veren.
Kurulacak yarını
Bugündür müjdeleyen.
 
Çocuklarıyız, yarının
Büyük insanlarıyız,
Üstünde bu vatanın
Hür, mesut ve kaygısız
Daima yaşayacağız.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
 
23 NİSAN SÖYLEDİ
Bu yurdun, bu devletin,
Yüce Cumhuriyetin
Sahibiyiz çocuklar!
        Bunları koruyacak
        Bu ülkeye uyacak,
        Yine biziz çocuklar!
Yirmi Üç Nisanların
Zevki çok, fakat yarın
Güç işimiz çocuklar!
        Bu göklerin, bu yerin,
        Kutlu emanetlerin,
        Bekçisiyiz çocuklar!
Atalardan şan alan,
Böyle temiz kan alan,
Yalnız biziz çocuklar!
       Türk’üz, ne mutlu bize!
       Bu bayram kutlu bize!
       Eğleniniz çocuklar!
Rakım ÇALAPALA
 
23 NİSAN
Bugün 23 Nisan
Atatürk’ten armağan
Sevinelim coşalım
Neşelenip taşalım.
 
Kağıt fener yapalım
Sınıflara asalım
Süsleyerek her yanı
Kutlayalım bayramı
23 NİSAN
Baharın mutlu günü
Yurdumun kutlu günü
Neşelerin düğünü
Güzel 23 Nisan
 
İnanarak yürekten
Hız aldık Atatürk’ten
Bizi ona yükselten
Bir el 23 Nisan
23 NİSAN
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
 
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R.Gökalp ARKIN
 
 
 
 
GÜZEL SÖZLER
·        Korku üzerine hakimiyet bina edilmez.
·        Yeni Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir.
·        Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza kadar Türk olarak yaşayacaktır.
 
ATATÜRK DİYOR Kİ
·        Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
·        Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.
·        Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.
·        Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.
 
 
Kuruluş : 06.07.2009  
   
Facebook beğen  
   
Reklam  
   
 
  "NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!..."  
SON DAKİKA HABERLERİ  
   
GAZETELER  
 
manşetler

sitene ekle

 
ÖNEMLİ LİNKLER  
 

e-okul

Veli Bilgilendirme Sistemi

İl ve İlçe İl Milli Eğitim Müdürlükleri

 
Bugün 3 ziyaretçi (63 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
BU SİTE, DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN YAPILAN HER TÜRLÜ HAKSIZLIĞI ŞİDDETLE PROTESTO EDER.